Bij Elektro Scheppers is ons voornamelijk doel om een zo goed mogelijke product of dienst aan te leveren bij onze klanten. Naast de maatregelen die we nemen om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren vinden we het als familiebedrijf ook belangrijk om een steentje bij te dragen aan het milieu.

 • Intrinsieke motivatie

  Vanuit intrinsieke motivatie bij Elektro Scheppers willen wij zorg dragen voor onze betrokken medewerkers en voor het milieu. We willen een zo hoog mogelijke bijdrage leveren aan ons vastgesteld CO2-reductiebeleid. We hebben onze footprint berekend en een doelstelling hierop bepaald. Wilt u meer lezen over onze footprint en reductie doelstelling kijk dan onze “duurzaamheidsverklaring”.

 • CO2 doelstellingen

  Wij beschouwen het leveren van een positieve bijdrage aan het milieu door middel van de gestelde CO2 doelstellingen en kwaliteit dan ook als prioriteiten in de bedrijfsvoering. Door terugkoppeling van de opgedane ervaringen streven wij naar voortdurende verbetering op de gebieden kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

 • Transparantie

  We willen bij Elektro Scheppers daarom ook transparantie bieden over ons beleid. Dit zullen we doen doormiddel van halfjaarlijks onze voortgang te delen. Dit zullen we doen doormiddel van de CO2-prestatieladder. Door certificering op niveau 3 van de CO2 prestatieladder wil Elektro Scheppers duidelijkheid bieden met betrekking tot ons beleid.

 • Betrokkenheid

  We willen doormiddel van de ladder besef en betrokkenheid creëren onder onze medewerkers. Want bij Elektro Scheppers doen we het als familiebedrijf samen! Er wordt door onze CO2-verantwoordelijke een gezamenlijk draagvlak gecreëerd waardoor het bewustwordingsproces raakt gewaarborgd in onze organisatie.

 • Participatie

  Duurzaamheid is een breed vakgebied met veel innovatie. Daarom heeft Elektro Scheppers zich tevens aangesloten bij "De duurzame leverancier", hiermee delen we onze kennis met betrekking tot onze footprint en willen we tevens veel leren van andere bedrijven om onze uitstoot nog meer te laten dalen.

Download ons CO2-bewust certificaat hier

Meer informatie over de CO2-prestatieladder? Kijk dan eens op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). SKAO is de beheerder van de CO2-prestatieladder.