Rookmelders redden levens

De laatste jaren zien gelukkig steeds meer mensen het belang van een goed werkende rookmelder. Inmiddels heeft maar liefst  70 procent van de huishoudens een rookmelder heeft hangen. Het aantal woningen waar de rookmelder werkt is echter met ongeveer 45 procent een heel stuk lager. Wanneer er gekeken wordt of de rookmelder op de goede plek hangt wordt het aantal met 35 procent weer een heel stuk lager.

Dit betekent dat er in veel woningen nog werk aan de winkel is om daadwerkelijk een brandveilige situatie te creëren.

Wettelijke verplichting rookmelders

De noodzaak voor goed werkende rookmelders wordt nog eens extra onderstreept door de verplichting vanuit dat overheid iedere woning vanaf 1 juli 2022 moet beschikken over minimaal één rookmelder per verdieping.

Deze verplichting bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouwhuizen, met deze aanvulling geeft de overheid gehoor aan het advies van onder meer Brandweer Nederland en gemeenten om rookmelders voor iedere woning in Nederland verplicht te stellen. Aangezien bij brand de meeste slachtoffers vallen door het inademen van rook, kan een maatregel als deze mensenlevens redden. Jaarlijks 13 levens, om precies te zijn…

Overzicht van de wijzigingen voor bestaande woningen:

  • De aanwezigheid van een rookmelder die voldoet aan EN14604 wordt op iedere bouwlaag (iedere verdieping inclusief de begane grond) in de bestaande bouw verplicht gesteld in woningen.
  • Dit betekent in de praktijk dat iedere verdieping van bestaande woningen van een rookmelder voorzien dient te zijn.
  • In tegenstelling tot nieuwbouw worden er geen eisen gesteld aan de projectering en doorkoppeling van de rookmelders. (Volstaan kan worden met rookmelders op batterijen.)
  • Rookmelders moeten zijn voorzien van een CE-markering op basis van de productnorm EN 14604.
  • De betreffende rookmelders moeten een levensduur hebben van 10 jaar. Dit betekent dat iedere tien jaar de rookmelder moet worden vervangen.
  • Het onderhouden en vervangen van batterijen valt onder de zorgplicht

Zorg dat je er op tijd bij bent.
Voor de invoeringsdatum van 1 juli 2022 is gekozen om woningbouwcoöperaties, VvE’s en huiseigenaren voldoende tijd te geven om zich op de aangepaste regels voor te bereiden. Én om te voorkomen dat er bij leveranciers te weinig melders beschikbaar zijn. Want door de verplichting moeten naar schatting miljoenen nieuwe exemplaren worden aangeschaft.

Wij voeren een kosteloze check uit
Twijfel jij of jouw woningaanbod voldoet aan de aankomende wetgeving? Wij voeren graag een kosteloze check op jouw locaties uit en zullen op basis van deze check een advies uitbreiden incl. kostenindicatie zodat jij precies weet waar je aan toe bent.

Verhelp én voorkom spookmeldingen